• Om selskapet
 • Kontakt
 • Karriere
 • MinIntility
 • Glemt passord?
 • English
 • Hva er Intility?

  Intility er en skybasert IT-plattformtjeneste som benyttes av over 500 selskaper. 

  Intility gir tilgang til en komplett IT-plattform hvor spesialiserte tekniske ressurser tar et totalt ansvar for IT-hverdagen til den enkelte medarbeider og for selskapets virksomhetskritiske systemer.  
   
  Intility oppgraderes kontinuerlig og inkluderer et stadig økende antall integrerte skytjenester fra blant annet 
  Microsoft Azure, Microsoft Office 365, Softlayer, AWS og Salesforce. 

  Intility gir tilgang til en omfattende portefølje av ferdig integrerte office productivity-tjenester og løsninger som benyttes i arbeidet med å digitalisere og videreutvikle IT i egen kjernevirksomhet.

  Intility for high availability og disaster recovery

  Intility er basert på en high availability-infrastruktur som er utviklet i samarbeid med industriledende leverandører innen server-, nettverk- og lagringsteknologier. Intility er bygget på tvers av ISO-sertifiserte datasentre lokalisert i Norge. Alle selskapers applikasjoner og data er til enhver tid speilet på tvers av en geo-redundant infrastruktur.  

  Intility inkluderer også en komplett løsning for disaster recovery. Dette ivaretar gjenoppretting av applikasjoner og data ved en alvorlig hendelse. 

  Intility inkluderer også infrastrukturkapasitet og -tjenester i Microsoft Azure, AWS og Softlayer. Intilitys spesialister er ansvarlig for å designe og ivareta high availability og disaster recovery når kundespesifikke applikasjoner etableres på disse plattformene. 

  Intility for eksterne skytjenester

  Alle selskaper på Intility får tilgang til et stadig økende antall eksterne skytjenester. Intilitys spesialister besitter inngående kunnskap om den enkelte skytjeneste. 

  Skytjenestene er tett integrert med Intility-plattformen. Integrasjonene ivaretar funksjonalitet som single sign-on, automatisk provisjonering av kontoer, lisenser og rettigheter. I tillegg utvikles stadig tettere nettverksintegrasjoner mellom Intility og de eksterne skyene for å ivareta stabilitet, ytelse og sikkerhet helt frem til den enkelte bruker.

  Intilitys tjenester for support, overvåkning, sikkerhet og compliance leveres også ved bruk av eksterne skytjenester. 

  På denne måten får alle selskaper på plattformen effektiv tilgang til eksterne skytjenester samtidig som sikkerhet, sømløshet for brukere og fordelene ved en integrert plattform ivaretas.  

  Intility for enterprise grade sikkerhet

  Intility inkluderer en omfattende industrialisert sikkerhetsarkitektur, levert som en tjeneste. En rekke sikkerhetsteknologier beskytter alle IT-miljøer på Intility. Dette inkluderer blant annet en omfattende next-generation firewall-tjeneste, URL filtrering, DDoS-beskyttelse, enterprise backup & recovery og bruk av verktøy for avansert operational intelligence.

  Intilitys datasenterplattform er underlagt strenge sikkerhetskrav og er sertifisert i henhold til ISO 27001, ISO 14001 og ISO 9001. Dette inkluderer blant annet spesialbygde datasentermoduler med 24/7/365 overvåkning ift. luftfuktighet, temperatur, strøm, brann og lekkasjer, egne UPS-sentre med “uendelig” strømbackup, EMP (Electromagnetic Pulse Protection) på alle strømkabler og data/kommunikasjonsledninger, strenge adgangskontroller, kameraovervåkning, fysiske sikkerhetsbarrierer og 24/7/365 vakthold. 

  Intility for 24/7 overvåkning av applikasjoner og infrastruktur

  Intility omfatter 24/7 overvåkning av IT-miljøene til alle selskaper på Intility. Avanserte verktøy for nettverk-, server-, sikkerhet-, database-, applikasjons- og webtjenesteovervåkning driftes og videreutvikles av Intilitys spesialister.

  En industrialisert tilnærming til plattform- og applikasjonsovervåkning gjør Intility i stand til å identifisere svært mange feil før de påvirker sluttbrukere. Neste generasjons applikasjonsovervåkning basert på syntetisk sluttbrukerovervåkning varsler om feil som tidligere var svært vanskelig å identifisere.
   
  Intilitys 24/7 incident management-tjeneste sikrer at overvåkningsvarsler blir identifisert hele døgnet og håndtert ihht. avtalte responsgarantier. 

  Intility for kontroll og oversikt over egen IT-plattform

  Intilitys portaltjenester gir selskaper og kontaktpersoner på Intility full oversikt og effektiv administrasjon av egen IT-plattform. Dette inkluderer blant annet automatisert brukeradministrasjon, komplette inventaroversikter for PC, servere og nettverk, verktøy for automatisk provisjonering av brukere, applikasjoner og tjenester, sanntidsinformasjon om helsestatus på infrastruktur og mye mer. 

  Portalgrensesnittene inkluderer også omfattende dokumentasjon av hvert selskaps dedikerte applikasjoner. Dette omfatter blant annet informasjon om underliggende servere, kontaktinformasjon til systemeiere, applikasjonsleverandører, superbrukere osv.  I tillegg dokumenteres alle integrasjoner med øvrige tjenester både på Intility-plattformen og i eksterne skytjenester. 

  Intilitys portaltjenester oppgraderes løpende med ny funksjonalitet og forenkler hverdagen for både kontaktpersoner og hver enkelt bruker.

  Intility for proaktiv support

  Intility er utviklet med fokus på en effektiv IT-hverdag for den enkelte medarbeider. Dette innebærer Single Point of Contact samt ubegrenset support og brukerstøtte for alle medarbeidere; på kontoret, hjemmefra eller på reise. Intilitys servicedesk har inngående kompetanse om hver enkelt brukers IT-miljø og supporterer brukerne på tvers av PC, Mac, nettbrett og mobiltelefoner. 

  Spesialisering og faglig utvikling av Intilitys teknikere bidrar til effektiv support og rask feilretting. Intilitys servicedesk består av mer enn 40 teknikere, hvorav flere innehar spesialkompetanse innenfor ett eller flere fagområder.

  Intility leverer nestegenerasjons IT-support basert på avanserte Big Data Analytics-verktøy. Dette bidrar til at Intilitys supportavdeling er i stand til å rette feil proaktivt og i mange tilfeller før de påvirker brukere. 

  Intility for ubegrenset tilgang til virtuell serverkapasitet

  Alle selskaper på Intility har klikkbasert tilgang til ubegrenset virtuell serverkapasitet for sine dedikerte applikasjoner og webtjenester. Automatiserte web-grensesnitt konfigurerer servere og kapasitet på minutter, og ivaretar full fleksibilitet og skalerbarhet i utviklingen av egne systemer. Intilitys virtuelle serverplattform er til enhver tid basert på nyeste generasjon av både CPU, minne, nettverk og lagring. Intility ivaretar drift av virtuelle servere med oppetidsgaranti på OS, databaser og applikasjoner, hvor avanserte verktøy for logganalyse, ytelsesovervåkning, databaseovervåkning og syntetisk sluttbrukerovervåkning benyttes.  

  Intility inkluderer også virtuell serverkapasitet på partnerplattformer som Microsoft Azure, Softlayer og AWS.

  Intility for informasjonssikkerhet og compliance

  I takt med teknologiutviklingen og nye metoder for utnyttelse av informasjon, stilles det stadig høyere krav til oppbevaring og sikring av sensitive opplysninger. Informasjonssikkerhet og compliance spiller en sentral rolle i leveransen og utviklingen av Intility, og arbeidet ledes av en egen sikkerhetsavdeling.

  For å sikre at Intility leverer og legger til rette for en nødvendig grad av informasjonssikkerhet, gjennomføres det årlige, uavhengige revisjoner og sikkerhetstesting av Intilitys internkontrollmiljø og plattformsikkerhet. Arbeidet dokumenteres og resulterer i en årlig utstedelse av en ISAE 3402 type II attestasjonsrapport utarbeidet av PwC. Rapporten er en del av informasjonssikkerhets- og compliance-dokumentasjonen som tilgjengeliggjøres for alle selskaper på Intility.

  Intility for enterprise device management

  Intility omfatter en komplett tjeneste for forvaltning av PC, MAC, nettbrett og mobiltelefoner. Intility er ansvarlig for hele livssyklusen til enhetene, inkludert innkjøp, installasjon, automatisert programvareinstallasjon, brukerkonfigurasjon samt reparasjon og garantihåndtering ved feil. I tillegg ivaretas sikker sletting og miljømessig håndtering av alt utrangert utstyr.  

  Flere avanserte verktøy benyttes for å ivareta sikkerhet, automatisk provisjonering av programvare og fjernstyring av alle enheter som kommuniserer med Intility-plattformen. I tillegg er alle enheter installert med avanserte verktøy for inventarkontroll og programvare som analyserer maskindata i sanntid. Intilitys Device Management-tjeneste inkluderer også kontinuerlig oppdatering av operativsystem og annen programvare som Adobe, Java og Flash. Dette inkluderer alle sikkerhets- og funksjonalitetsoppdateringer. Alle oppdateringer blir grundig testet før de rulles ut til enhetene.     

        

  Intility for forretningsapplikasjoner

  Flere tusen kundespesifikke forretningsapplikasjoner kjører i dag på Intility. Intility-plattformen og tilhørende tjenester sikrer høy kvalitet i arbeidet med implementering, drift og dokumentasjon av alle applikasjoner på Intility. Industrialiserte tjenester for applikasjons- og databaseovervåking og bruk av avanserte verktøy for Operational Intelligence gir høy tilgjengelighet, ytelse og sikkerhet på forretningsapplikasjoner. Alle avhengigheter og integrasjoner på tvers av forretningsapplikasjoner dokumenteres i omfattende systemer som er en inkludert del av Intility.

  Ved feil i applikasjoner har Intility rollen som Single Point of Contact for alle typer feilsituasjoner. Intilitys applikasjonsspesialister har lang erfaring med drift av forretningsapplikasjoner og samarbeider tett med et stort antall ulike applikasjonsleverandører i markedet.

  Intility for enterprise grade nettverk

  Intility tar et totalt ansvar for nettverksplattformene til alle selskaper på Intility. Dette omfatter selskapets skybaserte nettverksplattform, integrasjoner med eksterne skytjenester samt bredbånd og lokalt nettverk på hver kundelokasjon. Alle selskaper på Intility er del av en plattform som inkluderer automatisk provisjonering av nettverk, full skalerbarhet på nettverksressurser, nettverkssikkerhet og ferdig produserte tjenester innen WiFi, LAN og WAN-funksjonalitet. 

  Nettverksinfrastrukturen til alle selskaper på Intility er satt opp med avanserte verktøy for nettverksovervåking. Intility ivaretar 24/7 håndtering av alle typer feilsituasjoner på nettverk, både sentralt og lokalt.  

  Intility for garantert utviklingstakt

  En rekke oppgraderinger av plattformbasert programvare inngår som en inkludert tjeneste for alle selskaper på Intility. På denne måten unngår selskapene de problemer som oppstår når IT-plattformer forblir statiske over tid. Gjennom kontinuerlig oppgradering får hvert enkelt selskap og Intility muligheten til å utnytte alle forbedringer som inngår i nye versjoner av operativsystemer, MS Office, e-posttjenester og samhandlingsløsninger.

  Intility for kontinuerlige plattformoppdateringer

  Intility er en ferdigprodusert IT-plattform som kontinuerlig oppgraderes og videreutvikles med nye verktøy og bedre funksjonalitet. Disse oppgraderingene blir en del av IT-miljøene til alle selskaper på Intility så fort de er lansert. I løpet av de siste 12 måneder har Intility gjennomført flere tjenesteoppgraderinger, blant annet introduksjon av forbedrede Firewall & Threat Prevention-tjenester, ny portal for passord-reset for alle brukere, implementering av loggbasert Operational Intelligence og mye mer.

  Les mer om plattformoppdateringer