• Om selskapet
 • Kontakt
 • Karriere
 • Intility Portal
 • Trust Center
 • Glemt passord?
 • English
 • En komplett teknologiplattform

  -for selskaper som vil bruke IT til å bli bedre

  Intility for eksterne skytjenester

  Alle selskaper på Intility får tilgang til et stadig økende antall eksterne skytjenester. Intilitys spesialister besitter inngående kunnskap om den enkelte skytjeneste. 

  Skytjenestene er tett integrert med Intility-plattformen. Integrasjonene ivaretar funksjonalitet som single sign-on, automatisk provisjonering av kontoer, lisenser og rettigheter. I tillegg utvikles stadig tettere nettverksintegrasjoner mellom Intility og de eksterne skyene for å ivareta stabilitet, ytelse og sikkerhet helt frem til den enkelte bruker.

  Intilitys tjenester for support, overvåkning, sikkerhet og compliance leveres også ved bruk av eksterne skytjenester. På denne måten får alle selskaper på plattformen effektiv tilgang til eksterne skytjenester samtidig som sikkerhet, sømløshet for brukere og fordelene ved en integrert plattform ivaretas. 

  Intility for en komplett sikkerhetsplattform

  Intility inkluderer en omfattende industrialisert sikkerhetsarkitektur, levert som en tjeneste. En rekke sikkerhetsteknologier beskytter alle IT-miljøer på Intility. Dette inkluderer blant annet en omfattende next-generation firewall-tjeneste, URL filtrering, DDoS-beskyttelse, enterprise backup & recovery og bruk av verktøy for avansert operational intelligence.

  Intilitys datasentre er underlagt strenge sikkerhetskrav og er sertifisert i henhold til ISO 27001, ISO 14001 og ISO 9001. Dette inkluderer blant annet spesialbygde datasentermoduler med 24/7/365 overvåkning ift. luftfuktighet, temperatur, strøm, brann og lekkasjer, egne UPS-sentre med “uendelig” strømbackup, EMP (Electromagnetic Pulse Protection) på alle strømkabler og data/kommunikasjonsledninger, strenge adgangskontroller, kameraovervåkning, fysiske sikkerhetsbarrierer og 24/7/365 vakthold. 

  Intility for informasjonssikkerhet og compliance

  I takt med teknologiutviklingen og nye metoder for utnyttelse av informasjon, stilles det stadig høyere krav til oppbevaring og sikring av sensitive opplysninger. Informasjonssikkerhet og compliance spiller en sentral rolle i leveransen og utviklingen av Intility, og arbeidet ledes av en egen sikkerhetsavdeling.

  For å sikre at Intility leverer og legger til rette for en nødvendig grad av informasjonssikkerhet, gjennomføres det årlige, uavhengige revisjoner og sikkerhetstesting av Intilitys internkontrollmiljø og plattformsikkerhet. Arbeidet dokumenteres og resulterer i en årlig utstedelse av en ISAE 3402 type II attestasjonsrapport utarbeidet av PwC. Rapporten er en del av informasjonssikkerhets- og compliance-dokumentasjonen som tilgjengeliggjøres for alle selskaper på Intility.

  Intility for en enterprise grade ID-plattform

  Intility inkluderer en ID-plattform som gir brukere kun én ID å forholde seg til på tvers av alle tjenester. Brukere oppnår dermed Single Sign-On på tvers av alle tjenester, enten de leveres fra Intility eller Public Cloud.

  All brukerhåndtering gjøres gjennom Intilitys kundeportaler. Dette gir trygghet for at brukerkontoer automatisk aktiveres og deaktiveres på tvers av alle systemer og forhindrer overlisensiering og manglende lisensiering.

  Kundens egne HR-systemer kan integreres toveis med Active Directory, slik at brukeropprettelser i AD kan gjøres gjennom kundens eget HR-system.

  Intility for 24/7 overvåkning av applikasjoner og infrastruktur

  Intility omfatter 24/7 overvåkning av IT-miljøene til alle selskaper på Intility. Avanserte verktøy for nettverk-, server-, sikkerhet-, database-, applikasjons- og webtjenesteovervåkning driftes og videreutvikles av Intilitys spesialister.

  En industrialisert tilnærming til plattform- og applikasjonsovervåkning gjør Intility i stand til å identifisere svært mange feil før de påvirker sluttbrukere. Neste generasjons applikasjonsovervåkning basert på syntetisk sluttbrukerovervåkning varsler om feil som tidligere var svært vanskelig å identifisere. 
   
  Intilitys 24/7 incident management-tjeneste sikrer at overvåkningsvarsler blir identifisert hele døgnet og håndtert ihht. avtalte responsgarantier. 

  Intility for Single Point of Contact

  Intility er utviklet med fokus på en effektiv IT-hverdag for den enkelte medarbeider. Dette innebærer Single Point of Contact samt ubegrenset support og brukerstøtte for alle medarbeidere; på kontoret, hjemmefra eller på reise. Intilitys servicedesk har inngående kompetanse om hver enkelt brukers IT-miljø og supporterer brukerne på tvers av PC, Mac, nettbrett og mobiltelefoner. 

  Spesialisering og faglig utvikling av Intilitys teknikere bidrar til effektiv support og rask feilretting. Intilitys servicedesk består av mer enn 40 teknikere, hvorav flere innehar spesialkompetanse innenfor ett eller flere fagområder.

  Intility leverer nestegenerasjons IT-support basert på avanserte Big Data Analytics-verktøy. Dette bidrar til at Intilitys supportavdeling er i stand til å rette feil proaktivt og i mange tilfeller før de påvirker brukere. 

  Intility for enterprise device management

  Intility omfatter en komplett tjeneste for forvaltning av PC, MAC, nettbrett og mobiltelefoner. Intility er ansvarlig for hele livssyklusen til enhetene, inkludert innkjøp, installasjon, automatisert programvareinstallasjon, brukerkonfigurasjon samt reparasjon og garantihåndtering ved feil. I tillegg ivaretas sikker sletting og miljømessig håndtering av alt utrangert utstyr.

  Flere avanserte verktøy benyttes for å ivareta sikkerhet, automatisk provisjonering av programvare og fjernstyring av alle enheter som kommuniserer med Intility-plattformen. I tillegg er alle enheter installert med avanserte verktøy for inventarkontroll og programvare som analyserer maskindata i sanntid. 

  Intilitys Device Management-tjeneste inkluderer også kontinuerlig oppdatering av operativsystem og annen programvare som Adobe, Java og Flash. Dette inkluderer alle sikkerhets- og funksjonalitetsoppdateringer. Alle oppdateringer blir grundig testet før de rulles ut til enhetene.

  Intility for self service portalgrensesnitt

  Intilitys portaltjenester gir selskaper og kontaktpersoner på Intility full oversikt og effektiv administrasjon av egen IT-plattform. Dette inkluderer blant annet automatisert brukeradministrasjon, komplette inventaroversikter for PC, servere og nettverk, verktøy for automatisk provisjonering av brukere, applikasjoner og tjenester, sanntidsinformasjon om helsestatus på infrastruktur og mye mer. 

  Portalgrensesnittene inkluderer også omfattende dokumentasjon av hvert selskaps dedikerte applikasjoner. Dette omfatter blant annet informasjon om underliggende servere, kontaktinformasjon til systemeiere, applikasjonsleverandører, superbrukere osv.  I tillegg dokumenteres alle integrasjoner med øvrige tjenester både på Intility-plattformen og i eksterne skytjenester. 

  Intilitys portaltjenester oppgraderes løpende med ny funksjonalitet og forenkler hverdagen for både kontaktpersoner og hver enkelt bruker.

  Intility for virksomhetskritiske systemer

  Flere tusen kundespesifikke forretningsapplikasjoner kjører i dag på Intility. Intility-plattformen og tilhørende tjenester sikrer høy kvalitet i arbeidet med implementering, drift og dokumentasjon av alle applikasjoner på Intility. Industrialiserte tjenester for applikasjons- og databaseovervåking og bruk av avanserte verktøy for Operational Intelligence gir høy tilgjengelighet, ytelse og sikkerhet på forretningsapplikasjoner. 

  Alle avhengigheter og integrasjoner på tvers av forretningsapplikasjoner dokumenteres i omfattende systemer som er en inkludert del av Intility.

  Ved feil i applikasjoner har Intility rollen som Single Point of Contact for alle typer feilsituasjoner. Intilitys applikasjonsspesialister har lang erfaring med drift av forretningsapplikasjoner og samarbeider tett med et stort antall ulike applikasjonsleverandører i markedet.

  Intility for enterprise grade nettverk

  Intility tar et totalt ansvar for nettverksplattformene til alle selskaper på Intility. Dette omfatter selskapets skybaserte nettverksplattform, integrasjoner med eksterne skytjenester samt bredbånd og lokalt nettverk på hver kundelokasjon. 

  Alle selskaper på Intility er del av en plattform som inkluderer automatisk provisjonering av nettverk, full skalerbarhet på nettverksressurser, nettverkssikkerhet og ferdig produserte tjenester innen WiFi, LAN og WAN-funksjonalitet. 

  Nettverksinfrastrukturen til alle selskaper på Intility er satt opp med avanserte verktøy for nettverksovervåking. Intility ivaretar 24/7 håndtering av alle typer feilsituasjoner på nettverk, både sentralt og lokalt.