• Om selskapet
 • Kontakt
 • Karriere
 • Intility Portal
 • Trust Center
 • Glemt passord?
 • English
 • Om selskapet

  Intility har siden etableringen i 2000 gitt selskaper muligheten til å anskaffe en komplett IT-plattformtjeneste til en fast pris.

  Intility er et alternativ til tradisjonelle driftsmodeller hvor selskaper på egenhånd eller sammen med eksterne leverandører etablerer og drifter dedikerte IT-plattformer per selskap.

  I en tid hvor teknologien skaper nye muligheter og snur etablerte modeller på hodet er alle selskaper i ferd med å bli teknologiselskaper.

  Forskning viser at bedrifter som investerer i IT og digitaliserer egen virksomhet er inntil 60% mer produktive enn de som ikke gjør det. De bedriftene som klarer å utnytte mulighetene ved digitalisering vil stå igjen som vinnere.

  En velfungerende IT-plattform er en forutsetning for at selskaper skal lykkes med digitalisering.

  Mange selskaper og deres ledere ønsker at IT-avdelingen skal drifte den grunnleggende IT-plattformen, og i tillegg lede arbeidet med å digitalisere og utnytte IT til å bli bedre. Dette ender ofte med ressursmessige utfordringer og mangel på faglighet i forhold til omfanget av det avdelingene blir ansvarliggjort for.

  Morgendagens ledere setter interne IT-ressurser, som både besitter teknologikompetanse og forståelse av kjernevirksomheten, til å fokusere på digitalisering av virksomheten. Dette er en forutsetning for vekst og videre utvikling i disse selskapene.

  De fleste selskaper i dag bygger og drifter dedikerte IT-plattformer, enten alene eller i samarbeid med konsulenter og tradisjonelle IT-outsourcing-aktører. Økt kompleksitet og større krav til IT gjør at disse plattformene blir stadig vanskeligere å drifte.

  Flere selskaper søker derfor å kompensere for denne utviklingen ved å utvide plattformen med løsrevne skybaserte tjenester. I mange tilfeller ender dette med en ny type kompleksitet, blant annet økte utfordringer med sikkerhet, integrasjon, bruker- og rettighetsadministrasjon, Single Sign-on og provisjonering.

  Intility er en neste generasjons IT-plattformtjeneste hvor over 250 spesialister tar et totalt ansvar for IT-plattformen til alle selskaper på Intility, til en fast pris per måned.

  Tjenesten bygger på en enterprise-grade IT-plattform som kontinuerlig oppgraderes og videreutvikles med ny funksjonalitet. Plattformen er også tett integrert med et stadig økende antall Public Cloud-tjenester, blant annet Office 365, Microsoft Azure, Softlayer og SalesForce.

  Intility gir morgendagens IT-avdelinger muligheten til å fokusere på hvordan IT kan bidra til økt produktivitet og konkurranseevne.

  Intility har som mål å drive virksomhet på en måte som minimerer negativ belastning på miljøet samtidig som den sikrer bærekraftig utvikling. Vårt fokus på grønn-IT har i alle år vært markant, og vi har siden 2014 vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Ønsker du tilgang til siste Klima- og miljørapport, send en forespørsel til marked@intility.no

  Nøkkelinformasjon

  etablert i år

  2000

  består av

  350+

  ansatte

  ansatte er

  28 år

  i gjennomsnitt

  vår revisor

  PWC

  Erik Bakkejord

  Arbeidende styreformann

  Executive chairman

  Tlf: +47 90 93 65 18

  Erik.Bakkejord@intility.no
  Andreas Hisdal

  Administrerende direktør

  Chief executive officer

  Tlf: +47 90 72 81 12

  Andreas.Hisdal@intility.no

  Økonomi

  2018

  Omsetning (MNOK)

  592,5

  Resultat (MNOK)

  60,6

  Antall ansatte

  353

  2014 - 2018

  Kunder

  2019

  Selskaper

  600+

  Lokasjoner

  2000+

  Antall brukere

  35 000+

  Verdensdeler

  5

  Land

  43

  Brukertilfredshet

  ~100%

  Børsnoterte selskaper på Intility

  Selskap Markedsverdi (MNOK) per.26.06.2019
  Axactor 2 828
  DNO 16 209
  Entra 24 173
  IDEX 923
  Medistim 2 419
  Nordic Nanovector 1 798
  Norwegian Property 5 924
  Photocure 958
  Scatec Solar 9 896
  Sum 65 128

  Utmerkelser


  Intility er rangert som nummer 12 på Talkin' Cloud's liste (Top 100 CSP) over de 100 mest suksessfulle og raskest voksende skyleverandørene globalt.

  Intility er eneste skandinaviske selskap på listen for 2017. 

  The organizations on this year’s list demonstrate everything from technological prowess to thought leadership to business excellence across a number of functional disciplines. If you want to understand where the market is heading, watch these companies in 2018.

  Nicole Henderson, Content Director, Channel Futures and ITPRO


  Partnere og sertifiseringer

  Brukertilfredshet

  Veksten fra år til år i antall brukere som benytter Intilitys IT-løsning har de siste årene vært på rundt 20%. Nye kunder kommer til og eksisterende kunder ansetter og ekspanderer. Parallelt med dette har brukertilfredsheten økt.

  Hvert år gjennomføres en omfattende brukertillfredshetsmåling blant alle våre over 15 000 brukere. Alle svar gis på en skala fra 1 til 5 hvor 5 indikerer "Svært fornøyd". Den samlede brukertillfredsheten er et produkt av brukernes opplevelse tilknyttet nøkkelområdene:

  Brukertilfredshet