• Om selskapet
 • Kontakt
 • Karriere
 • Intility Portal
 • Trust Center
 • Glemt passord?
 • English
 • Troms Kraft velger Intility

  Publisert: 20.04.2018

  Troms Kraft Nett etablerer hele sitt IT-miljø på Intilitys teknologiplattform.

  Troms Kraft Nett leverer IT-tjenester til Troms Kraft AS og Troms Kraft Produksjon. Troms Kraft er Nord-Norges ledende energikonsern med  rundt 300 medarbeidere og hovedkontor i Tromsø. Konsernet produserer, distribuerer og selger kraft. Produksjonen av 1,1TWh fornybar kraft skjer i 11 egne  vannkraftkraftverk og en vindpark. Nettselskapet er en av Norges største netteiere og utvikler, overvåker og vedlikeholder et kraftlinjenett på over 10 000 kilometer i til dels svært utfordrende topografi til om lag 75.000  kunder.

  Intilitys teknologiplattform vil ivareta et ende-til-ende ansvar for hele Troms Krafts IT-miljø på tvers av nærmere 30 kontorer, kraftverk og transformatorstasjoner. Plattformen vil være et fundament for selskapets arbeid med å benytte IT til å øke egen konkurransekraft og digitalisere stadig større deler av egen kjernevirksomhet. 

  Intility oppgraderes kontinuerlig med ny funksjonalitet og inkluderer blant annet et omfattende partner-økosystem hvor teknologiene fra en rekke industriledende aktører er ferdig integrert med IT-miljøene til hvert  selskap på Intility. Avtalen innebærer at et bredt spekter av tjenester  fra Microsoft Office 365 og Azure sømløst integreres med IT-miljøet til Troms Kraft på Intility. 

  Troms Kraft vil beskyttes av Intilitys sikkerhetsplattform som kontinuerlig oppgraderes og videreutvikles i takt med et trusselbilde i stadig endring. En omfattende sikkerhetsarkitektur og 24/7 sikkerhetsovervåkning basert på blant annet Argus Managed Defence som Intility leverer i samarbeid med mnemonic, er en del av plattformleveransen.